Edisyon

GNL Edisyon;

Temsil ettiği sanatçıların eserlerinin satış ve pazarlanmasından, bu eserlerden meslek birlikleri üzerinden elde edilen tüm telif gelirlerinin kontrolü, tahsili ve etkin takibi için gerekli çalışmaları yapar.